Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Katowickiej

Przygotowanie do małżeństwa

Odwiedziło nas:

Dzisiaj
Wczoraj
Bieżący tydzień
Bieżący miesiąc
Dotychczas
31
222
719
4509
95096

Twój IP: 54.159.85.193
2018-05-23 05:19

Duszpasterstwo osób niepełnosprawnych

 

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), definicja osoby nie-pełnosprawnej brzmi:

„Niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról spo-łecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodo-wej”. 

 

 
Osoby niepełnosprawne a zawarcie małżeństwa
  pdf
       
 


Duszpasterstwo rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi
 

pdf

pdf

       

 

 Duszpasterze osób niepełnosprawnych:

ks. prał. Krzysztof Bąk
tel: 698 639 250
e-mail: krzysztof.bak@archidiecezjakatowicka.pl
ks. Tomasz Nowak
tel: 604 157 897
e-mail: tomasz.nowak@archidiecezjakatowicka.pl

 

 

Duszpasterstwo niesłyszących:

Duszpasterz niesłyszących w Archidiecezji Katowickiej:
ks. Bogusław Świech
tel: 504 755 759
e-mail: boguslaw.swiech@archidiecezjakatowicka.pl
Strona internetowa: www.glusi.slask.pl

 

Poradnia Życia Rodzinnego dla Osób Niesłyszących

Od października 2016r. w naszej archidiecezji rozpoczęła działalność Poradnia Życia Rodzinnego dla Osób Niesłyszących.
Papież św. Jan Paweł II powiedział: „Bardziej niż kiedykolwiek, w naszych czasach konieczne jest przygotowanie młodych do małżeństwa i życia rodzinnego. […] Przygotowanie małżeństwa należy pojmować i urzeczywistniać jako proces stopniowy i ciągły”. Małżeństwo zawierane w Kościele to wielkie zobowiązanie na całe życie. W przysiędze małżeńskiej narzeczeni wypowiadają słowa: „(…) ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci (…)”. To wielkie zadanie, do którego chcemy przygotować jak najlepiej narzeczonych.
Więcej informacji na temat Poradni Życia Rodzinnego można uzyskać u Duszpasterza Osób Niesłyszących w swoim ośrodku lub pisząc na maila:
boguslaw.swiech@archidiecezjakatowicka.pl

Copyright © Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Katowickiej