Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Katowickiej

Przygotowanie do małżeństwa

Odwiedziło nas:

Dzisiaj
Wczoraj
Bieżący tydzień
Bieżący miesiąc
Dotychczas
56
222
744
4534
95121

Twój IP: 54.159.85.193
2018-05-23 05:29

Duszpasterstwo związków niesakramentalnych

 

2017 03 10niesakramentalni 

 

„Ważne, aby osoby rozwiedzione, żyjące w nowych związkach odczuwały, że są częścią Kościoła, że „nie są ekskomunikowane” i nie są traktowane jako takie, bo zawsze tworzą wspólnotę kościelną. Sytuacje te „wymagają uważnego rozeznania i towarzyszenia im z wielkim szacunkiem, unikając wszelkiego języka i postawy, które dałyby im odczuć, że są dyskryminowani, oraz popierania ich udziału w życiu wspólnoty. Troska o te osoby nie jest dla wspólnoty chrześcijańskiej osłabieniem jej wiary i jej świadectwa o nierozerwalności małżeńskiej, ale raczej w trosce tej wyraża ona swą miłość”.

Franciszek, Adhortacja Amoris Laetitia, nr 243.

 

 

„Tym, którzy nie mogą w sposób poprawny uregulować swego związku, należy przypominać, że mimo wszystko są dalej w Kościele, że mogą i powinni słuchać Słowa Bożego, uczęszczać na Mszę św., wytrwale się modlić, pielęgnować ducha i czyny pokutne, brać udział w życiu parafii i w jej dziełach miłości, ale nade wszystko cierpliwie wychowywać dzieci w wierze chrześcijańskiej. Dla takich osób urządza się czasem specjalne rekolekcje, a następnie organizuje się dla nich comiesięczne spotkania modlitewne, z Mszą św., homilią i dyskusją.”

Dyrektorium duszpasterstwa rodzin, nr 74.

 

 

„Z drugiej strony wielu Ojców „podkreśliło potrzebę uczynienia jeszcze bardziej dostępnymi i sprawnymi, być może całkowicie darmowymi, procedur stwierdzenia przypadków nieważności [małżeństwa]”. Opieszałość procesu irytuje i nuży ludzi. Moje niedawne dwa dokumenty na ten temat doprowadziły do uproszczenia procedur dla ewentualnej deklaracji nieważności małżeństwa.”

Franciszek, Adhortacja Amoris Laetitia, nr 244.

 

 

„ (…)Razem z Synodem wzywam gorąco pasterzy i całą wspólnotę wiernych do okazania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z troskliwą miłością starań o to, by nie czuli się oni odłączeni od Kościoła, skoro mogą, owszem, jako ochrzczeni, powinni uczestniczyć w jego życiu. Niech będą zachęcani do słuchania Słowa Bożego, do uczęszczania na Mszę świętą, do wytrwania w modlitwie, do pomnażania dzieł miłości oraz inicjatyw wspólnoty na rzecz sprawiedliwości, do wychowywania dzieci w wierze chrześcijańskiej, do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, ażeby w ten sposób z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę. Niech Kościół modli się za nich, niech im dodaje odwagi, niech okaże się miłosierną matką, podtrzymując ich w wierze i nadziei. (…)”

Jan Paweł II, Familiaris constortio, nr 84. 

 

DUSZPASTERSTWO ZWIĄZKÓW NIESAKRAMENTALNYCH

 

Parafia św. Brata Alberta
ul. Wielkopolska 20a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 471 02 28

Spotkania dla związków niesakramentalnych:
• 25 marca 2017 r., godz. 10.00 – Droga Krzyżowa, a następnie spotkanie przy stole,
• 27 maja 2017 r., godz. 10.00 – Nabożeństwo Maryjne, a następnie spotkanie przy stole,
• 7 października 2017 r., godz. 10.00 – Różaniec, a następnie spotkanie przy stole,
• 9 grudnia 2017 r., godz. 10.00 – Nabożeństwo Słowa Bożego, a następnie spotkanie przy stole.

 ***

 

Parafia Matki Bożej Piekarskiej
ul. Pszczyńska 26
43-225 Wola k. Pszczyny
tel. 32 211 81 44 

Spotkania dla związków niesakramentalnych:
• druga niedziela miesiąca, godz. 17.00 – spotkanie w salce domu katechetycznego.

 

SĄD METROPOLITALNY ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
Adres: ul. Jordana 39,
40-950 Katowice

 

PORADNIA PRAWNA
Bezpłatne porady prawne odnośnie do procesu o nieważność małżeństwa udzielane są w środy w godzinach: 10.00 – 12.00 i 13.00 – 15.00, jak również w soboty od 09.30 do 12.30.
Przestrzegamy przed korzystaniem z usług kancelarii lub biur „prawno-kanonicznych”, oferujących swe usługi w mediach, w tym: za pośrednictwem Internetu. Zdarzają się przypadki bardzo wysokich i niemożliwych do skontrolowania kosztów skorzystania z takiej pomocy, jak również wątpliwej fachowości.

 

Copyright © Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Katowickiej