Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Katowickiej

Przygotowanie do małżeństwa

Odwiedziło nas:

095613
Dzisiaj
Wczoraj
Bieżący tydzień
Bieżący miesiąc
Dotychczas
150
128
1236
5026
95613

Twój IP: 54.159.85.193
2018-05-25 03:27

Instytut Świętej Rodziny

 

 

Instytut sw rodziny

 

Kontakt:
Ognisko rybnickie: Justyna i Marek Froehlich, Rybnik, tel. 32 425 11 97, jmfroehlich@interia.pl

Więcej informacji:
Instytut Św. Rodziny Łomianki: http://www.isr.org.pl/ 

 

 

Instytut Świecki Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny, został założony przez ks. abp . Kazimierza Majdańskiego i dr Monikę Wójcik. Instytut pomaga rodzinom coraz lepiej poznawać własną tożsamość i przyjąć Boży plan wobec nich, naśladować Świętą Rodzinę w codziennym życiu. Prowadzona formacja opiera się na nauczaniu Kościoła o rodzinie, czerpie inspiracje z naukowego dorobku Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach. Podczas wakacji rodziny uczestniczą w rekolekcjach, a w ciągu roku regularnie spotykają się w swoich miejscach zamieszkania, tworząc tzw. Ogniska Świętej Rodziny. Specyfiką tej formacji jest jej rodzinny charakter, ogarniający swoim zasięgiem wszystkich członków rodziny – małżonków-rodziców wraz z ich dziećmi.
Od 1986 r. trwają w Łomiankach cotygodniowe spotkania modlitewne ze Świętą Rodziną, w których uczestniczą członkowie Wspólnoty, rodziny i młodzież studencka. Wkrótce rozpoczęły się też spotkania rodzin w Łomiankach, które z czasem przybrały formę regularnych dni skupienia. Tak zaczęło swoją działalność pierwsze Ognisko Świętej Rodziny. Obecnie takich Ognisk jest kilka w różnych miejscowościach w Polsce: w Warszawie Łomiankach, Poznaniu, Rybniku, Szczecinie, Olsztynie, Chojnicach i Nowym Sączu. Rodziny spotykają się na comiesięcznych dniach skupienia (które prowadzi kapłan z Instytutu wspomagany przez inne osoby), a także w mniejszych grupach, podejmując refleksję nad zadanymi na dniach skupienia tematami. Starają się aktywnie uczestniczyć w życiu parafii, pomagają sobie nawzajem, służą świadectwem i wspierają inne rodziny w swoim środowisku.
Ognisko Świętej Rodziny w Rybniku jest na razie jedynym ogniskiem działającym na terenie Archidiecezji Górnośląskiej. Skupia około 20 rodzin z Rybnika i okolic. Dzięki temu, że mieszkamy w blisko siebie -większość rodzin pochodzi z Rybnika i okolic (pojedyncze rodziny dojeżdżają z Wrocławia, Oławy, Dąbrowy Górniczej i Chorzowa), możemy nie tylko pogłębiać swoją formację religijną, ale także tworzyć żywą wspólnotę rodzin. W tej wspólnocie dzielimy się ze sobą dobrami duchowymi (modlitwa, ofiara), materialnymi (np. ubranka dla dzieci, sprzęty domowe), czasem (przypilnowanie dzieci, towarzyszenie w chorobie, użyczenie samochodu, pomoc w pracach remontowych, przeprowadzce itp.). Każdy wnosi wkład wg. swoich zdolności i możliwości. Tworzą się więzy przyjaźni między rodzinami. Zacieśnianie więzi między rodzinami powoduje, że chętnie spędzamy ze sobą czas organizując wspólne wycieczki, zajęcia sportowe, ogniska, jasełka, kolędowanie itp.
Na dniach skupienia spotykamy się raz w miesiącu. Program takiego dnia obejmuje Adorację Najświętszego Sakramentu, Mszę św., konferencję, godzinę małżeńską, dzielenie się życiem, posiłek. Dzieci realizują swój program formacyjny i sportowy.
Bardzo ważne jest dla nas to, że dzięki istnieniu Ogniska nasze dzieci mają środowisko, w którym wyznawane są te same zasady i wartości. Wartości niepopularne we współczesnym świecie, takie jak: czystość, skromność, życie wiarą na co dzień, rycerskość, patriotyzm. Formacja dzieci proponowana przez Instytut Świętej Rodziny wspiera nas rodziców w wychowaniu religijno-patriotycznym, uczy odpowiedzialności za siebie i innych.
Do naszego Ogniska przychodzą rodziny, które chcą pogłębienia swoich relacji małżeńskich i rodzinnych po to, by wzrastać w swoim powołaniu, ale są też i takie, które szukają sposobów rozwiązania swoich problemów życiowych, czy wręcz poszukują ocalenia dla swojego małżeństwa i rodziny.
Nasza formacja jest dwu etapowa. Po okresie przyglądania się, który obejmuje udział w rekolekcjach letnich w Wisełce małżonkowie przygotowują się do oddania Matce Bożej w macierzyńską niewolę miłości, korzystając z drogi zaproponowanej przez św. Ludwika Marię Grignon de Montfort i św. Maksymiliana Kolbe.
Po oddaniu Matce Bożej może nastąpić drugi etap formacji, którym jest oddanie się Rodzinie Świętej i afiliacja do Instytutu Świętej Rodziny.
Rodziny gromadzące się wokół Instytutu uczestniczą w wakacyjnych rekolekcjach, które mają miejsce w prowadzonym przez Instytut Ośrodku Rodzin w Wisełce na wyspie Wolin. W czasie wakacji odbywają się tu cztery dwutygodniowe turnusy rekolekcyjne (w każdym z nich bierze udział ponad dwadzieścia rodzin).
Program rekolekcji łączy modlitwę i formację z rekreacją. Znaczną część dnia rodzina spędza razem. W czasie spotkań rodziców prowadzone są zajęcia dla młodzieży i dzieci – w poszczególnych grupach wiekowych. Centrum każdego dnia stanowi wspólnie przeżywana Msza Święta. W programie rekolekcyjnym jest też adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencja dla małżonków, godzina małżeńska, godzina rodzinna, wieczorne spotkanie rodziców. Popołudnia zazwyczaj przeznaczone są na rekreację – wspólne przebywanie rodziców z dziećmi. W czasie rekolekcji są też dni zupełnie szczególne: dzień sakramentu pokuty i pojednania oraz dzień odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.

Opracowanie: Justyna i Marek Froehlich

Copyright © Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Katowickiej