Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Katowickiej

Przygotowanie do małżeństwa

Odwiedziło nas:

Dzisiaj
Wczoraj
Bieżący tydzień
Bieżący miesiąc
Dotychczas
40
222
728
4518
95105

Twój IP: 54.159.85.193
2018-05-23 05:24

Informacje dla narzeczonych

 

Kiedy rozpocząć bezpośrednie przygotowania do sakramentu małżeństwa:
Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem w celu rozważnego i spokojnego podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu.

Dokumenty, które należy przygotować w celu spisania protokołu przedślubnego:
- metryka chrztu wydana nie wcześniej niż 3 miesiące przed spisaniem protokołu;
- świadectwo ukończenia katechizacji w szkole ponadgimnazjalnej;
- świadectwo ukończenia przygotowania bliższego do małżeństwa;
- dowód osobisty.

Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo konkordatowe dostarczają trzy egzemplarze zaświadczenia sporządzonego w USC miejsca zamieszkania narzeczonych (wyciąg z aktu urodzenia dla celów zawarcia małżeństwa, świadectwo o stanie wolnym, obywatelstwie polskim i miejscu zamieszkania)

W przypadku, gdy kandydaci (zarówno kobieta jak i mężczyzna) nie ukończyli lat 18, wymagana jest zgoda Sądu dla nieletnich, dyspensa z Kurii Biskupiej oraz zgoda rodziców. Jednakże załatwienie tych spraw dokonuje się przy udziale Proboszcza.

 


 

KIEDY ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO?

 Dla społeczności chrześcijańskiej rok liturgiczny wyznacza własny rytm życia i świąt. I tak, okres Adwentu i Wielkiego Postu mają charakter przygotowania: nawrócenia i przemiany. Z tego względu należy wybrać inne okresy dla uroczystości weselnych.

Celebracja liturgii zaślubin jest najważniejszym momentem dnia weselnego. Winna być przygotowana z wielką troską. Uzgodnijcie z Księdzem Proboszczem dzień i godzinę.

 


 

JAK UCZESTNICZYĆ W OBRZĘDZIE?

Sakrament małżeństwa winien być celebrowany w „łasce Boga”, tj. w pojednaniu z Nim i braćmi. Dlatego w dniu najbliższym w dnia weselnego zbliżcie się na nowo do sakramentu pokuty i pojednania.

Obrzęd zawarcia małżeństwa jest ściśle określony, ale pozwala w pewnej mierze na indywidualne zaangażowanie. Jednak każda para powinna uzgodnić z kapłanem celebrującym ślub:
dobór przynajmniej jednego z dwu czytań biblijnych; wybór formuły błogosławieństwa i modlitwy, recytację Credo, nawet wówczas gdy nie domaga się tego liturgia danego dnia, propozycje kilku intencji modlitwy powszechnej, zwłaszcza za swoich rodziców

Nowi Małżonkowie mogą przyjąć Komunię św. pod postaciami Chleba i Wina, wyrażając w ten sposób znak pełnego uczestnictwa w Uczcie Pana.

Dzień zawarcia małżeństwa jest uważany przez wszystkich jako dzień świąteczny. Z wielkim wyprzedzeniem planuje się wszystkie sprawy aż do najdrobniejszych szczegółów.

Klimat uroczysty i świąteczny zależy także od skupienia, wrażliwości i zaangażowania wszystkich krewnych i przyjaciół.

Punktualność narzeczonej, narzeczonego, świadków i krewnych jest pierwszym warunkiem szacunku dla wszystkich oraz chroni przed nerwowością.

Ubranie weselne winno być zgodne z tradycją i w harmonii z celebracją, którą sprawuje się w obecności Pana.

Śpiew i muzyka. Manifestuje chwałę Boga: w ich wyborze winno się brać pod uwagę te wartości, które wyrażają wiarę oraz pomagają obecnym w pełnym uczestnictwie. Wykluczone są więc śpiewy, melodie i soliści opowiadający o ludzkiej tylko miłości. W mszach świątecznych pierwszeństwo mają tylko śpiewy wspólnotowe.

Fotografie i nakręcone filmy opowiadają historię nowej rodziny w jej początku; nie mogą jednak przesłonić celebrowanego misterium. Mogą być realizowane jedynie przez jedną osobę upoważnioną przez Księdza Proboszcza na podstawie specjalnych kwalifikacji.
Fotografowie i kamerzyści są proszeni o dyskretne zachowanie się w kościele i nie zajmowanie miejsca w prezbiterium.

 


 

GDZIE CELEBROWAĆ?

Celebracja sakramentu małżeństwa jest powodem radości całej wspólnoty parafialnej, w której ma miejsce. Jednak możecie wybrać kościół:
w parafii narzeczonej lub narzeczonego, gdzie każde z Was zamieszkuje,
w parafii, w której po ślubie zamieszkacie – w uzgodnieniu z własnym Proboszczem.

 


 

KONTYNUACJA ŚWIĘTA

Święto weselne trwa, gdy przeżywa się miłość małżeńską w wierności Panu. Wierność ta wyraża się:
w trosce, aby Wasz nowy dom stawał się gościnny i solidarny z innymi rodzinami,
w codziennej, choćby krótkiej, modlitwie małżeńskiej, w miarę możliwości wspólnej, z pojednaniem wzajemnym,
w miłości wielkodusznej w przyjęciu i wychowaniu dzieci w wierze,
w szacunku dla starszych rodziców, chorych i ubogich,
w systematycznej lekturze Biblii i świętowaniu dnia Pańskiego.

Kościół ma wielki szacunek i ufność w stosunku do chrześcijańskich rodzin w sprawie wychowania społeczeństwa bardziej ludzkiego.

 

opr. ks. Marian Wandrasz

 

Copyright © Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Katowickiej